Om klubben

 

Uddevalla Taidoklubb Taikei är en av de absolut äldsta och mest välrenomerade Taidoklubbarna i Sverige. Klubben grundades 1972 och omstartades 1984 efter ett uppehåll.

Taidons ursprung

 

Liksom många andra budoarter härstammar Taidon från Japan. Taidons grundare Seiken Shukumine började vid åtta års ålder att träna traditionell karate på ön Okinawa.

Han utvecklade en rad principer för attack och försvar. Med hjälp av sina karatekunskaper och de nya principerna utvecklade Shukumine karatestilen Gen Sei Ryu.

Framstegen stannade dock inte vid detta utan Shukumine fortsatte utveckla nya tekniker som mer och mer skilde sig från karaten.Till slut insåg Shukumine att han hade skapat en ny budoart. 1966 tog Shukumine steget fullt ut och grundade Taido.

Genom taidoträning förenas kropp och själ. Målet med taido är att skapa en harmonisk människa genom fysik träning och mental stimulering. Ingen kan skapa denna människa utom människan själv.

Vad är Taido

 

1. Sinnet

-Låt sinnet vara lungt och som en ren spegel, reflekterandes omgivningen. Utan förutfattade meningar ser du tingens rätta natur.

 

 

2. Hållningen

Var samlad i kropp och sinne. Med ett korrekt uppförande blir du respekterad.

 

 

3. Energi

Stärk din anda med energi, från djupet av Seika tanden. Med den rätta andan fruktar du ingen kamp.

 

 

4. Uppförande

Följ de etiska regler du har blivit lärd, i varje handling. Sålunda agerar du rätt, och finner den mänskliga vägen.

 

 

5. Handling

Var anpassningsbar i din teknik, och behåll rörligheten. Med rätt teknik förblir du fri

Regler i dojon

 

Regler i en dojo (träningslokal för japanska kampkonster) är till för att göra träningen säkrare, skapa en harmoni mellan elever och lärare, samt för att effektivisera lektionen.

Några vanliga regler i dojon är:

 

Tradition

hälsa stående vid ingång till och utgång från dojon

reiho, hälsningsceremoni, vid inledning och avslutning av träning

korrekt träningsklädsel

rätt tilltal till instruktören, ex. sensei / sempai

dojon är en plats för träning – stå av egen kraft (utan väggen som stöd) och ligg inte ned

 

 

Säkerhet

kortklippta naglar

bär inga smycken

hel och ren träningsklädsel

träna ej febrig, eller vid halsont

total uppmärksamhet

hälsa på varje ny träningskamrat, innan ni börjar träna och när ni slutar meddela instruktören om du behöver lämna träningen

försök att alltid komma i tid

 

Trivsel

vårda lokalen

kom ihåg att ni tränar med varandra, inte mot

det är okej att göra fel – varje utförande är en ny chans att göra om, göra rätt

försök alltid göra ditt bästa – med en positiv attityd bidrar du till den gemensamma med så många olika träningskamrater som möjligt visa respekt för andra kampkonster

Västgötavägen 30

Uddevalla

info@taikei.se